Alkohol- és szerhasználat az LMBTQ közösségben

Mindenkinek jár, hogy egészséges, biztonságos és teljes életet élhessen és ehhez megfelelő támogatást kapjon. Ezért fontos, hogy bárki, aki alkohol- vagy kábítószer függőséggel küzd, számára megfelelő segítséget kaphasson elfogadó, stigmáktól és diszkriminációtól mentes közegben.

Az LMBTQ közösség tagjai számára a kisebbségi lét számos akadályt támaszt a mindennapi nehézségek mellé. Sokak életét végigkíséri a társadalmi megbélyegzés, a rendszerszintű diszkrimináció, a jogfosztottság és a gyűlöletbeszéd. A gyűlölet-bűncselekmények és az ettől való folyamatos félelem, a családon belüli elfogadás hiánya is rendkívüli, nem ritkán egy életen át tartó kisebbségi stresszel járnak, ami jelentős negatív hatással van az egyén fizikai és mentális egészségére. Az iskolai bántalmazás, a munkahelyi, egészségügyi és hatósági hátrányos megkülönböztetés szintén fokozottan érintik az LMBTQ közösség tagjait, így az ebből adódó anyagi és mentális nehézségek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy az LMBTQ személyek nagyobb veszélynek legyenek kitéve az alkohol- és szerhasználat tekintetében.

A többségi társadalom által az LMBTQ közösségre sütött stigmák a közösség tagjaiban gyakran internalizált homofóbiaként vagy transzfóbiaként jelennek meg. Ilyenkor az LMBTQ személyek azonosulnak bizonyos LMBTQ-ellenes narratívákkal: például másodrendűnek tartják magukat a többségi társadalom tagjaihoz képest, vagy elhiszik, hogy megérdemlik, hogy rosszabb életkörülmények között kelljen élniük, mint a társadalom nem-LMBTQ tagjainak.

Az LMBTQ személyek alkohol- és szerfüggőségének való kitettsége az LMBTQ szubkultúrákban is megjelenik. Chemszexnek nevezzük a főleg meleg és biszexuális férfiak esemény-centrikus drogfogyasztását. Chemszex során a résztvevők szex közben stimuláns drogokat használnak az élmény fokozása érdekében. A chemszex történhet chemszex bulikon, de akár bulikon kívül is. Gyakran jár magasabb kockázatvállalással (pl. védekezés nélküli szex, fecskendők, szipkák és tűk megosztása), a használat után pedig súlyos depresszív időszakokkal. A chemszexben résztvevők rendszeresen számolnak be arról, hogy a stigmák vagy a szégyenérzet leküzdéséért fordulnak a chemszexhez: történeteikben rendszeresen megjelenik a társadalmi megbélyegzéstől vagy a magánytól való félelem, az internalizált homofóbia, a titkolózás miatt érzett lelki teher és a vallási traumák is. Az érintettek hatékony segítését komolyan hátráltatják az LMBTQ-ellenes politikai narratívák, a jogfosztottság, a társadalmi megbélyegzés és a szakemberek ismereteinek hiánya is.

 1. Elsőként lakhatást: az emberközpontú segítségnyújtás egyik alapelve az “elsőként lakhatást” (housing first) megközelítés, ami kimondja, hogy először az egyén lakhatási problémáit kell rendezni ahhoz, hogy segíteni tudjunk például az alkohol- vagy kábítószer függőségükön, mentális vagy fizikai egészségügyi problémáikon, vagy akár abban, hogy ki tudjanak lépni egy bántalmazó párkapcsolatból. Az “elsőként lakhatást” elv szerint mindenkit, akit érint a hajléktalanság vagy a lakásszegénység, minél hamarabb méltó, állandó, igényeinek megfelelő lakhatáshoz kell juttatni. Ez különösen igaz azokra az LMBTQ személyekre, akik válsághelyzetbe kerülnek: például akiket az identitásuk miatt tesz utcára a családjuk, főbérlőjük, vagy a partnerük.
 1. LMBTQ inkluzív szolgáltatások: Ahhoz, hogy az LMBTQ kliensek hatékony segítséget kaphassanak, szükség van arra, hogy az egészségügyben és segítő szakmákban dolgozók átfogó és releváns ismeretekkel rendelkezzenek az LMBTQ közösség tagjairól, valamint, hogy ítélkezéstől mentes, nem stigmatizáló attitűddel forduljanak az LMBTQ klienseik felé. Tudj meg többet arról, hogy hogyan válassz LMBTQ-affirmatív segítőt, pszichológust.
 1. Jogegyenlőség és destigmatizáció: A rendszerszintű problémákra rendszerszintű megoldások kellenek – ahhoz, hogy az LMBTQ személyek kevésbé legyenek kitéve az alkohol- és szerhasználat veszélyeinek, szükség van arra, hogy csökkenjenek az LMBTQ személyekkel szembeni előítéletek, káros sztereotípiák és dezinformációk. A jogegyenlőséget előremozdító törvényeknek pedig normatív hatásuk is van: jelentős szerepük van az LMBTQ közösség társadalmi elfogadottságának növelésében. Ahhoz, hogy LMBTQ személyek biztonságban és szabadon élhessenek, elengedhetetlen, hogy teljes jogi és társadalmi egyenlőséget élvezzenek, és az állam hatékonyan lépjen fel a gyűlöletbeszéddel és gyűlölet-bűncselekményekkel szemben. 
 1. A PrEP bevezetése: a PrEP, azaz pre-expozíciós profilaxis egy olyan gyógyszer, amellyel megelőzhető a HIV fertőzés terjedése. Az Európai Unió számos országban társadalombiztosítással elérhető, sajnos Magyarországon csak külföldről rendelve lehet hozzájutni. A kiterjedt PrEP programokkal rendelkező országok látványos előrelépéseket tettek a HIV fertőzés terjedésének megfékezésében és így a lakosság általános egészségügyi állapotának javításában.

Kis mennyiségű kábítószer-birtoklás vagy fogyasztás esetén a büntetés megfizetését lehetőség van kiváltani a fogyasztás elismerésével és egy hat hónapos megelőző-felvilágosító szolgáltatáson (elterelésen) való részvétellel. Erre kétévente egyszer van lehetőség. A hat hónapos elterelés elvégzésére egyéves határidőt adnak, erre az időtartamra az ügyész felfüggeszti az eljárást. A cikk végén találsz több intézményt és szervezetet is, akik eltereléssel is foglalkoznak. Jogi segítségért pedig a TASZ Magánszféra-projektjéhez fordulhatsz.

Az ártalomcsökkentés egy olyan tudományos alapú emberi jogi megközelítés, ami az ember középpontba helyezésével kívánja csökkenteni a szerhasználat negatív hatásait. A legfontosabb ártalomcsökkentési elv az empatikus, ítélkezés nélküli és diszkriminációmentes viszonyulás a segítségkérők felé, ami lehetővé teszi minél nagyobb tömegek számára azonnal elérhető szolgáltatások kialakítását. Minél inkább az egyén igényeire szabhatók a segítő szolgáltatások, annál jelentősebb pozitív hatással vannak a szerhasználók egészségére és biztonságára.

Az ártalomcsökkentés alapelve, hogy a segítségkérőknek nem kell teljesen absztinensnek lenniük a segítségnyújtás igénybevételéhez, hanem azon a ponton kell megfelelő segítséget nyújtani a szerhasználóknak, ahol éppen tartanak. Fontos az előítéletektől mentes segítségnyújtás alapelve, ahol a kliens nem alávetettje, hanem a segítővel egyenrangú, aktív és elkötelezett résztvevője a folyamatoknak. 

Az ártalomcsökkentő szemlélettel dolgozó szakember elismeri, hogy:

 • az alkohol és a kábítószerek részei a társadalmunknak, ezért hatékonyabb, ha a káros hatásaik minimalizálására fókuszálunk, mintha csak elfordítjuk a tekintetünket
 • a szerhasználatnak rengeteg módja van, és vannak olyan módok, amelyek biztonságosabbak
 • a sikeres segítségnyújtó program kritériumának tekinti az egyén és a közösség életminőségének jelentős javulását, nem csak a teljes abszintenciát tekinti annak
 • tartózkodik az ítélkező és kényszerítő magatartásoktól, módszerektől és eszközöktől
 • fontosnak tartja az érintettek bevonását a program kialakításába, becsatornázza a korábbi és jelenlegi kliensek értékes tapasztalatait, tapasztalati szakértelmét
 • elismeri, hogy maguk a szerhasználók a fő cselekvők az ártalomcsökkentésben, támogatja az önsegítő körök és segítőhálózatok létrejöttét
 • felismeri, hogy a szerhasználat faktorai között gyakran olyan rendszerszintű problémák megtapasztalása jelenik meg, mint a szegénység, a hajléktalanság, a traumák, a rasszizmus, a homofóbia vagy a transzfóbia
 • nem bagatellizálja a szerhasználat ténylegesen káros és veszélyes egészségügyi hatásait
 • elérhetővé teszi a segítségnyújtás bizonyos formáit azon kliensek számára, akik még nem állnak készen a teljes absztinenciára

Néhány világszerte elismert ártalomcsökkentő gyakorlat:

 • Ingyenesen hozzáférhető óvszer és síkosító: a szerhasználók gyakrabban vállalnak magasabb kockázatot, például védekezés nélküli szexet. Az ingyenes óvszer osztása növeli az óvszerhasználatot, a síkosító használata csökkenti az apróbb hámsérülések esélyét, így a nemi úton terjedő fertőzések továbbadását is.
 • Ingyenes HIV & STI szűrő programok
 • Tűcsere-program: megvédi az intravénás szerhasználókat a közös tű használatától és lehetőséget teremt számukra arra, hogy kapcsolatot teremtsenek segítő szakmákban dolgozókkal
 • Drogbevizsgáló program: laboratóriumi eszközökkel megállapítják, hogy a szer valóban azt tartalmazza-e, amit a kliens vásárolt, nem ütötték-e fel esetleg más, potenciálisan sokkal veszélyesebb, vagy akár mérgező szerekkel. Fontos eszköz a túladagolás megelőzésében.
 • Túladagolást visszafordító szerek hozzáférhetővé tétele
 • Lakhatási programok
 • Mindenki számára hozzáférhető egészségügy
 • Prevenciós oktatás
 • LMBTQ-inkluzív oktatás
 • Ingyenes pszichológiai segítségnyújtás
 • Ingyenes jogsegély-szolgálatok

———————–

Támogatásra lenne szükséged? Kérj segítséget bátran!

Az Anonim Alkoholisták gyűléseinek listája Budapesten és vidéken, személyesen és online: https://www.anonimalkoholistak.hu/

A Narcotics Anonymous (NA) csütörtönként este 8 órától tart LMBTQ inkluzív gyűléseket online, Zoom-on: https://csakamainap.club/index.php/n-a-gyulesek

Háttér Társaság Chill Programja (önsegítő csoport chemszexben résztvevőknek): https://hatter.hu/chill-csoport

Félúton Alapítvány – Orczy klub: Budapesten a 8. kerületben egyéni tanácsadás és terápiás csoportok alkohol-, gyógyszer- és drogfüggőséggel küzdőknek, elterelés, család- és párterápia, alacsonyküszöbű segítségnyújtás (mosás, telefon internethasználat, ártalomcsökkentő csomagok átvétele, segítő beszélgetés, stb): http://feluton.hu/orczy-klub/

Megálló Ház: szerhasználó és függőséggel küzdő fiataloknak: Budapesten a 8. kerületben egyéni tanácsadás, csoportos terápia, közösségi programok, sport és alkotótevékenységek, tanulási segítség, szociális ügyintézés, elterelés, munkavállalási lehetőség: https://megallo.org/hu_HU/megallo-haz/

Magadért Alapítvány: “A hely”: Budapesten a 6. kerületben függő csoport, hozzátartozói csoport, időszakosan meghirdetett tematikus csoportok, egyéni konzultáció, pár- és családi konzultáció, elterelés.

http://www.magadert.hu/

Art Éra Alapítvány: Budapesten a 7. kerületben alacsonyküszöbű ellátás (tűcsere, szűrővizsgálatok, jogsegély, internet- és számítógép-használat, egészségügyi ellátás megszervezése), egyéni konzultáció, önszerveződő csoportok segítése, munkához jutás segítése, elterelés: http://www.artera2007.hu/

Kék Pont Drogambulancia személyesen és online, érintetteknek és hozzátartozóiknak: https://kekpont.hu/blog/online-kliensfogadas-ambulanciainkon/

Egészségügyi önrendelkezés, egészségügyi dokumentáció megismerése, illetve kis mennyiségű kábítószerrel való visszaélés témájában keresd a TASZ jogsegély szolgálatát: https://tasz.hu/ingyenes-jogsegelyszolgalat

Beszélgetnél valakivel? Keresd fel a Háttér Társaság ingyenesen hívható LMBTQ lelkisegély-szolgálatát (chat, Skype, telefon): https://lelkisegely.hatter.hu/

A Háttér Társaság Pozitív Szemmel programja (önsegítő csoport HIV-vel élőknek és hozzátartozóiknak): https://hatter.hu/hiv/pozitiv-szemmel

HIV szűrésre kíséréshez, HIV gondozásba vételre kíséréshez, illetve személyes segítő beszélgetéshez keresd a Háttér Társaság HIV Segítő Szolgálatát: https://hatter.hu/hiv/hiv-segito-szolgalat

Online időpontfoglalás ingyenes, anonim HIV szűréshez: https://anonimaids.hu/idopontfoglalas/

A Drogriporter és a Háttér Társaság online Chemszex konferenciájának előadásai visszanézhetők itt (2022): https://drogriporter.hu/chemsex-konferencia/

További hasznos cikkek, kutatások, tanácsok destigmatizáló és ártalomcsökkentő szemlélettel: Drogriporter: https://drogriporter.hu/


Témák

Téged mi foglalkoztat?

Affirmatív Aszexuális Bántalmazás Bántalmazó párkapcsolat Chemszex Coming out Család Depresszió Egészséges párkapcsolat Előbujás Előítélet Fiatal Függőség Gyűlölet-bűncselekmény Gyűlöletbeszéd HIV Identitás Iskolai bántalmazás Jogsegély Közösség Lelkisegély Leválás LMBTQ-barát pszichológus LMBTQ sportklub Megküzdés Nembináris Nemi diszfória Oktatás Politika Rasszizmus Segítő szakmák Self-care Szerhasználat Szorongás Terápia Transznemű Transz szervezetek Trauma Zaklatás Ártalomcsökkentés Érzelmi intelligencia Önelfogadás Öngondoskodás Önismeret Öszinteség