Szélsőségesek támadásával/zaklatásával való megküzdés, gyűlölet-bűncselekmények

Mindenki megérdemli a biztonságot. Az LMBTQ közösség tagjai azonban jóval nagyobb veszélynek vannak kitéve társadalmunkban, mint gondolnánk, hiszen könnyen válhatunk szélsőséges csoportok céltábláivá, és érhetnek minket jogsértések, megaláztatások. A jogszabályi keretek lehetőséget biztosítanak arra, hogy az áldozatok fellépjenek az őket ért hátrányos megkülönböztetés, zaklatás és erőszakos támadások ellen.

Gyűlölet-bűncselekmények alatt olyan bűncselekményeket értünk, amelyekben a tett elkövetésének indoka az áldozat valamely társadalmi csoporthoz való vélt vagy valós tartozása, ilyen csoport lehet például az LMBTQ közösséghez tartozás is. Gyűlölet-bűncselekmény például, ha egy meleg pár által lakott házra a „Mocskos buzik!” feliratot festik, ha az utcán kézen fogva sétáló leszbikus párt sértegetik, vagy ha egy LMBTQ ügyekkel foglalkozó civil szervezet irodájára Molotov-koktélt dobnak.

A gyűlölet-bűncselekményekben nem az a fontos, hogy az áldozat az adott csoporthoz tartozik-e, hanem az, hogy az elkövetőt az adott csoport iránti gyűlölet, előítélet vezérelte.

Jogsértések típusai:

  1. Erőszakos támadások
  2. Diszkrimináció
  3. Gyűlöletbeszéd
  4. Egyéb bűncselekmények
  1. Erőszakos támadások

Közösség tagja elleni erőszak esetén a bűncselekményt az követi el, aki például az LMBTQ közösséghez való vélt vagy valós tartozása miatt bántalmaz vagy kényszerít valakit valamire, illetve ha olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy az adott csoport tagjában riadalmat keltsen.

A testi sértés tényállásához képest a közösség tagja elleni erőszak elkövetőinek jóval súlyosabb büntetés jár. További fontos különbség, hogy míg a könnyű testi sértés esetén a sértettnek feljelentést kell tennie, a közösség tagja elleni erőszak esetében a rendőrség és az ügyészség hivatalból jár el, ha a bűncselekményről értesül.

  1. Diszkrimináció

A diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés az, amikor valakit másokhoz képest hátrány ér egy meghatározott tulajdonsága miatt. Ami az LMBTQ közösség diszkriminációs tapasztalatait illeti, a mára már megszűnt Egyenlő Bánásmód Hatóság 2014-es jelentése szerint a megkérdezettek 65%-a tapasztalt személyesen valamilyen hátrányos megkülönböztetést: többségük (60%) szexuális irányultsága, 41%-uk életkora, 37%-uk neme miatt. Diszkriminációt leggyakrabban a munkavállalás, oktatás és szabadidős tevékenységek terén észleltek.

  1. Gyűlöletbeszéd

A gyűlölet-bűncselekmények egy speciális esete a gyűlöletbeszéd, amely olyan szóbeli vagy írásbeli megnyilvánulás, amelynek célja valamely társadalmi csoport megalázása, megfélemlítése vagy a csoport tagjai elleni erőszak vagy előítéletes fellépés elkövetése. Ilyen lehet például, ha valaki az LMBTQ közösségről mint a „társadalom kártékony fajzatairól” beszél, vagy a kiközösítésükre, megalázásukra, megverésükre szólít fel. 

A büntetőjog bevonásán túl további lehetőségek is rendelkezésre állnak a gyűlöletbeszéd elleni fellépésre, ha a megnyilvánulás a médiában hangzik el. Az ún. médiaalkotmány tiltja a kisebbségeket sértő, kirekesztő, gyűlöletkeltő műsorok sugárzását, ezért ha rádióban, televízióban, nyomtatott vagy internetes sajtóban ilyen megszólalás hangzik el, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságnál lehet panaszt tenni. A sajtóterméknek nem minősülő internetes tartalmak esetén az NMHH által működtetett Internet Hotline oldalon lehet bejelentést tenni.

  1. Egyéb bűncselekmények

Többek közt emberölés vagy személyes szabadság megsértése esetén is van annak jelentősége, hogy az elkövetőt az adott csoport elleni gyűlölet vezérelte-e: a törvény ezen esetekben minősítő körülményként veszi figyelembe, ha a bűncselekményt aljas indokból követték el. A bírói gyakorlat aljas indoknak minősíti a homo- és a transzfóbiát is. Azon bűncselekmények esetén, ahol az aljas indok nem minősítő körülmény, a bíróságok az előítéletes indokot a büntetés kiszabása során mint súlyosbító körülmény veszik figyelembe.

A bűncselekmények sértettjei jogosultak információt kapni az eljárás alakulásáról, indítványokat tenni, a hatóságok döntései ellen panasszal élni, kihallgatásuk során egy általuk megjelölt személy jelenlétét kérni, képviseletükre ügyvédet vagy civil szervezetet meghatalmazni.

A Háttér Társaság internetes bejelentő felületének (www.jelentsd-a-homofobiat.hu) célja, hogy megkönnyítse az LMBTQ embereket érő jogsértések dokumentálását, és az áldozatok hozzáférést kapjanak a szakszerű ingyenes jogi segítséghez. Ha környezeted részéről homofób vagy transzfób fellépéssel találkoztál, vagy ilyen esetnek tanúja voltál, ne hagyd annyiban! Jelentsd a homofóbiát!

A rendőrség figyelmét sokszor fel kell hívni arra, hogy ez nem csak egy egyszerű bűncselekmény, hanem sokkal súlyosabb annál. Érdemes figyelni az apró jelekre, amelyekből az elkövető előítéletes indítékára következtethetsz, például az öltözetére vagy a szóhasználatára. Általában az elkövető nem ugyanahhoz a társadalmi csoporthoz tartozik, mint a sértett, ezt is jelezd a hatóságoknak. Sokszor az áldozat megjelenéséből (például szivárványos táska) gondolja az elkövető, hogy a kiszemelt személy az általa lenézett csoport tagja. Ha ismered az elkövetőt, és tudod, kik a barátai, kiket követ instán, milyen oldalakat látogat, miket olvas, milyen zenéket hallgat, és ha ezek között van szélsőséges, rasszista, homofób tartalom, ezekről is beszélj a rendőrségnek. A támadást sokszor szélsőséges szervezetek tagjai követik el, akiknek van valamilyen közös ismertetőjele, például tetoválás, kitűző, ruházat, hajviselet. Figyeld meg, milyen szimbólumokat használnak. A bűncselekmény helyszínéből vagy időpontjából is következtethetsz az elkövető indítékára, például ha Budapest Pride Felvonulás idején vagy közelében történik. A gyűlölet-bűncselekmények gyakran nagy nyilvánosság előtt zajlanak, a támadó(k) sokszor felvételeket készítenek, amelyeket az interneten is megosztanak. Ha ilyet találsz böngészés közben, szólj a rendőrségnek!

Kihez fordulhatsz tehát segítségért?


Témák

Téged mi foglalkoztat?

Affirmatív Aszexuális Bántalmazás Bántalmazó párkapcsolat Chemszex Coming out Család Depresszió Egészséges párkapcsolat Előbujás Előítélet Fiatal Függőség Gyűlölet-bűncselekmény Gyűlöletbeszéd HIV Identitás Iskolai bántalmazás Jogsegély Közösség Lelkisegély Leválás LMBTQ-barát pszichológus LMBTQ sportklub Megküzdés Nembináris Nemi diszfória Oktatás Politika Rasszizmus Segítő szakmák Self-care Szerhasználat Szorongás Terápia Transznemű Transz szervezetek Trauma Zaklatás Ártalomcsökkentés Érzelmi intelligencia Önelfogadás Öngondoskodás Önismeret Öszinteség